Rations & Emergency Food

Tot ver over de landsgrenzen levert Struik een ruim (halal-)assortiment aan Rations & Emergency Food.
Legers, vluchtelingen, overheidsinstanties, NGO’s etc.  Overal waar veilig, compleet  & lang houdbaar voedsel nodig is, Struik kan leveren!