Duurzaamheid

“Koken met aandacht voor onze omgeving”

Duurzaamheid is verweven met al onze bedrijfsactiviteiten. Niet omdat dat moet, maar omdat we vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de verduurzaming van ons voedsel. Bronnen worden schaarser en consumenten hebben steeds meer belangstelling voor gezond en duurzaam geproduceerd eten. We willen onze klanten kwalitatieve en eerlijke producten blijven leveren. Duurzaamheid past bij het karakter van ons familiebedrijf. Dat vinden onze klanten ook.

Om duurzaamheid onderdeel van onze totale bedrijfsvoering te laten zijn, hebben we speciale aandacht voor de volgende zaken. 

  • De kwaliteit en veiligheid van onze producten.
  • De veiligheid en diversiteit van onze medewerkers.
  • Het sorteren en verwerken van afval.
  • Het zuinig omspringen met energie en water.
“In elke uitdaging schuilt een kans”
Stijgende grondstofprijzen en aangescherpte regelgeving zijn aan de orde van de dag. Het is een uitdaging om onder die omstandigheden de meest duurzame keuzes te maken. Maar die uitdaging pakken we met beide handen aan. Wij zetten onze financiële middelen op een zo duurzaam mogelijke manier in, tegelijkertijd rekeninghoudend met de beperkende marktomstandigheden en de consument.